• Home
  • Arbeidsdeskundig advies

Arbeidsdeskundig advies

Wij hebben eigen register-arbeidsdeskundigen die u kunnen assisteren. Onze staf arbeidsdeskundigen zijn Henk Korstanje, Jos de Bondt en Leen Jansen. 

Register-arbeidsdeskundige Henk Korstanje

Op uw gezondheid! Voor werkgever en werknemer.

Uw gezondheid is heel wat waard. Door vergrijzing, langer doorwerken en concurrentie op de arbeidsmarkt is het belangrijk om ‘fit for the job’ te blijven. Het bevorderen van uw gezondheid kan leiden tot lager ziekteverzuim, maar ook tot betere inzetbaarheid en hogere motivatie . Dit is een gezamenlijk doel voor u en uw werkgever. U kunt hier zelf al veel aan doen door te letten op uw voeding, beweging en ontspanning. Als werknemer heeft u het wettelijk recht op een Periodiek Arbeidsgezondskundig Onderzoek (PAGO) met uitbreiding tot een Preventief Medische Onderzoek (PMO). Anders Verzuimmanagement kan dit voor de werkgever uitvoeren en hierbij de risico’s en knelpunten in welzijn en arbeidsomstandigheden onderzoeken. Wij adviseren de werkgever over het verkleinen van de gezondheidsrisico’s en het vergroten van het werkvermogen zodat de productiviteit toeneemt. Zo’n PAGO en PMO brengt de leefstijl en de conditie van de medewerkers in kaart. Zo kunt u het preventieve beleid beter ondersteunen. Dit is meer dan alleen een schaal appels in de kantine neerzetten. Een goede werkgever investeert in de mentale fitheid van zijn medewerkers. Dat is goed voor de medewerkers, maar ook voor de organisatie als geheel. Op uw gezondheid! ”

Register-arbeidsdeskundige Jos de Bondt

Niet meer geschikt voor eigen werk? Een ramp of uitdaging?

Jos de Bondt, bedrijfskundige en gecertificeerd register-arbeidsdeskundige wordt sinds het einde van de vorige eeuw geconfronteerd met alle praktische gevolgen van wijzigingen in arbeidsongeschiktheidswetgeving en de financiering daarvan. De laatste 10 jaar als zelfstandig adviseur. En al weer een jaar ook als partner bij Anders Verzuimmanagement. Onder het mom van participatie en re-integratie worden de negatieve financiële gevolgen en ‘prikkels’ nu overwegend bij de werkgevers gelegd. Echter ook voor de werknemer is het vangnet op langere termijn vaak niet afdoende aanwezig, indien deze echt iets gaat mankeren. Uitkeringen worden versoberd of afgeschaft. De theorie en de praktijk staan daarbij loodrecht op elkaar. Het stelsel van sociale zekerheid is langzaam verschoven naar een stelsel van sociale onzekerheid. De vervuiler betaalt is het ‘motto’. In theorie moet iemand die zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren door medische beperkingen inderdaad zo snel mogelijk weer re-integreren, maar in de praktijk blijkt dit lastig en eng voor de verantwoordelijken (lees: werkgever en werknemer). Het gaat dan vaak over rechten en plichten, waarbij je moet oppassen niet in een juridische spiraal terecht te komen.”

Arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen?

U kunt bij ons een arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen. Wij helpen u graag verder!